جستجو
گواهی می شود یک دستگاه رفرکتومتر اینلاین از شرکت کنترل سیستم خاورمیانه خریداری شده و بر روی خط تولید نوشابه نصب گردیده و بدون هیچ مشکل فنی در حال کار می باشد. ضمنا صحت و دقت اندازه گیری این دستگاه با دستگاه‌های مرجع شرکت زم‌زم تست و مقایسه شده و مورد تایید می باشد.
گواهی می شود تعداد یک دستگاه رفرکتومتر اینلاین و سه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی در سایزهای مختلف از شرکت پریسماتک خریداری شده و برروی خط تولید این شرکت نصب گردیده و بدون هیچ مشکل فنی در حال کار بوده و مورد تایید واحد فنی مهندسی و پروژه این شرکت می باشد.
دستگاه کنداکتیوی متر پریسماتک ساخت شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در سال 1398 از نمایشگاه های آموزشی دانشکده شیمی برای انجام آزمایشات کنترل هدایت محلول های آبی و انجام تیتراسیون های هدایت سنجی بکار برده شده است. نتایج بدست آمده قابل قبول و از تکرار پذیری مطلوبی برخوردار است.

به پریسماتک اعتماد کردند...

به پریسماتک اعتماد کردند...

گواهی می شود دستگاه های رفرکتومتر،کنداکتیویتی متر و فلومتر الکترومغناطیسی که از شرکت کنترل سیستم خاورمیانه خریداری شده است مورد تایید این شرکت می باشد.
گواهی می شود دستگاه های رفرکتومتر،کنداکتیویتی متر و فلومتر الکترومغناطیسی که از شرکت کنترل سیستم خاورمیانه خریداری شده است مورد تایید این شرکت می باشد.
گواهی می شود دستگاه های رفرکتومتر،کنداکتیویتی متر و فلومتر الکترومغناطیسی که از شرکت کنترل سیستم خاورمیانه خریداری شده است مورد تایید این شرکت می باشد.
به استحضار می رساند بر اساس اعلام نظر آقای دکتر حمیدرضا کرمی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی این دانشگاه ،دستگاه بریکس متر آزمایشگاهی با سیستم تنظیم دمای تطبیقی سریع و دقیق دارای جنبه نوآوری و ابتکاری است . ضمن اینکه جدید بوده و قابلیت صنعتی و تولید انبوه را دارا می باشد.
به استحضار می رساند که یک دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی پریسماتک و یک دستگاه کانداکتومتر اینلاین تهیه شده از آن شرکت در خط تولید شربت شرکت زرین جم مارینا نصب شده و در حال کار می باشد.لذا عملکرد آنها قابل قبول و مورد تایید این شرکت می باشد.

اولین و تنها تولیدکننده رفرکتومتر و کانداکتیوی‌متر در ایران

SHARE