تقدیرنامه‌

لوح تقدیر جایزه طراحی ایران

گواهینامه‌ها

انجمن صنفی ماشین سازان صنایع غذایی ایران

انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی

شرکت فرآورده‌های لبنی رامک شیراز

شرکت سهامی عام زمزم تهران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک

کارخانه کنسروسازی قائمشهر

گروه صنعتی صباح

شرکت فراورده‌های لبنی دامداران

شرکت نمک‌های باریوم و استرانسیوم آسیا

تاییدیه‌ها

دانشگاه صنعتی شریف

شرکت زرنام

شرکت شرق صنعت نیشابور خراسان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

شرکت زمزم مشهد

جهاد دانشگاهی

گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام

دانشگاه بوعلی‌سینا

شرکت زرین جم مارینا

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر