جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نحوه کار با هدایت سنج یا ECمتر چگونه است؟

نحوه کار با هدایت سنج یا ecمتر

هدایت سنج یا ای سی متر (ECمتر) که به آن کنداکتیوتی متر هم می‌گویند، تجهیزی است که از آن برای اندازه‌گیری دقیق میزان هدایت الکتریکی یا کنداکتیوتی (conductivity) محلول‌های مختلف استفاده می‌شود. در صنعت و علوم آزمایشگاهی، هدایت الکتریکی یا کنداکتیوتی فاکتوری مهم در تعیین اسید و باز بودن محلول و نظارت بر سطح مواد […]