جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فلومتر اختلاف فشار یا فشار تفاضلی ــ راهنمای جامع نصب

افت فشار سیال در برخورد با مانع

فلومتر اختلاف فشار یا فشار تفاضلی (Differential pressure flow meter) یا به اصطلاح فلومتر DP به گروهی از فلومترها اطلاق می‌شود که فلوی سیال عبوری از درون لوله را با سنجش افت فشار ایجادشده در مسیر لوله اندازه‌گیری می‌کنند و برای این کار از یک مانع در مسیر سیال بهره می‌گیرند. اساس کار فلومترهای فشار […]