جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مانومتر ــ اصول کار و ساختار

مانومتر

مانومتر که به آن مانومتر ستون مایع نیز می‌گویند، برای اندازه‌گیری فشار مقادیر پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان گفت مانومتر یکی از ساده‌ترین و حتی دقیق‌ترین انواع سنسورهای فشار به حساب می‌آید. این نوع سنسور فشار معمولا برای فشارهای در بازه 2kg/ cm2 یا به عبارت دیگر 0.2MPa کاربرد دارند. مانومترها انواع مختلفی دارند، […]